Avís legal

Propietat

D’acord amb la llei 34/2002 de “Servicios de la Sociedad de comunicación y comercio” en vigor des de l’11 de juliol del 2002, comuniquem que aquesta pàgina web pertany a:

APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L.
NIF: B-64869761
C/Riera, 34
08370 Calella – Espanya
Telèfon: 93 742 32 20
E-mail: info@apartamentsatzavara.com

Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tomo 40571 folio 0001 hoja 367719.

El material contingut en aquest Web és propietat de APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. i l’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L.Queda doncs, terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web com imatges, textos, dissenys gràfics, i qualsevol element multimèdia sense autorització expressa de APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, re-publicació, exhibició o execució del contingut en el Lloc, sense la deguda autorització per escrita de APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. es troba estrictament prohibida i serà penalitzada d’acord amb les lleis vigents. Qualsevol persona o entitat que desitgi confirmació de les dades aquí publicades (serveis, preus, etc…) haurà de contactar per e-mail amb l’adreça: info@apartamentsatzavara.com.

APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquest.En accedir a aquest Web s’accepta que APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest Web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web.

Política protecció de dades personals

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “Lopd”), i Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. i informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l’emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com aquelles dades als quals APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació d’altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part de APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. dels serveis oferts en aquest lloc, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. en el domicili del qual (C/Riera, 34 – 08370 Calella) podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la llei. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l’adreça de correu electrònic: info@apartamentsatzavara.com.

Preguem que comuniqui de forma immediata a APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

APH-EXPRESS 2009 MARESMA, S.L. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en cada secció d’aquesta web.

Condicions generals de reserva on-line

Tots els usuaris hauran de ser majors d’edat (major de 18 anys) i disposar de la capacitat legal necessària per contractar els serveis ofertats en aquesta pàgina web.

Les seves dades personals hauran de ser verídiques i seran tractades d’acord la legislació vigent.Els preus i les condicions de reserva estan especificades en aquesta pàgina Web.

Las ofertes seran vàlides durant el temps establert en els enunciats de les mateixes.

En el cas de que hi hagin errors informàtics o tipogràfics en els preus, procedirem a subsanar-los tant aviat siguin detectats, aplicant a la reserva el preu correcte, sempre que la diligència en procés i la data d’inici de la prestació de serveis ho permeti.

L’I.V.A. (10%) està inclòs en el preu de la reserva. Qualsevol altre taxa o impost que pugui sorgir arrel de l’allotjament es pagarà a part.

Per a qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies pot dirigir-se a info@apartamentsatzavara.com.

 

× How can I help you?