La certificació BIOSPHERE© l’atorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR). Un organisme independent, creat amb el suport de la UNESCO i amb l’objectiu d’impulsar accions i programes de desenvolupament sostenible en destins i empreses turístiques.

L’Institut de Turisme Responsable (ITR) va néixer a la Conferencia Mundial de Turisme Sostenible (1995). Es guia per la Carta Mundial de Turisme Sostenible +20 i per les directrius sobre Desenvolupament Sostenible promoguts per l’ONU. Actualment l’ITR revisa y adapta la metodologia Biosphere en tot  el sector turístic per a destins, empreses, xarxes i turistes incorporant els 17 objectius de desenvolupament sostenible i els acords contra el Canvi Climàtic.

Establiments de Costa Barcelona Maresme que han obtingut la certificació Biospere 2020.

          EMPRESES ADHERIDES A LA CERTIFICACIÓ BIOSPHERE COSTA MARESME

La metodologia Biosphere, és una eina que mesura a través de diferents indicadors la contribució de l’empresa als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i estableix uns objectius específics de millora continua per assolir els diferents ODS. Avalua aspectes diversos com l’eficiència energètica, la contribució a pal·liar el canvi climàtic, les condicions de treball (seguretat, qualitat, formació, igualtat de gènere), activitats amb objecte social, promoció de cultura pròpia i de la regió, comunicació i formació al personal i clients en sostenibilitat, etc. Tot plegat amb l’objectiu de contribuir a desenvolupar una nova forma de viatjar i conèixer el nostre planeta sense comprometre les generacions futures.

El mes de novembre de 2019 els Apartaments Atzavara vàrem obtenir el distintiu de Compromís amb la sostenibilitat turística Biosphere. A través d’aquesta metodologia vàrem poder establir uns objectius per a millorar la sostenibilitat en les seves tres dimensions (medi ambient, social i econòmica) del nostre allotjament. I a la vegada contribuir a promoure un turisme sostenible i responsable al nostre municipi i comarca.

× How can I help you?